Tuesday, October 25, 2005

Bibliotek 2.0 - en podcast

Bibliotek 2.0 er et begrep der fokus er på brukerne og hvordan de kan tilpasse og skreddersy biblioteksystemer til å gjøre det de ønsker. Gode eksempler på bibliotek 2.0 er Biblioteksvar, egen chatte og e-postspørretjeneste fra norske bibliotek, felles lånekort for alle bibliotek i Norge, et prosjekt fra Norsk Digitalt Bibliotek, Library Thing, din egen bibliotekkatalog med sosiale systemer som gjør at du kan hente data fra andre og se hvem som har lignende bibliotek. Alle disse bidrar til å flytte makten og kunnskapen fra bibliotekarene til brukerne. Bibliotek 2.0 vil hovedsaklig være en podcast der nye fenomen og tanker rundt utviklingen av bibliotek står i fokus. Podcaster er Thomas Brevik, leder for NBFs spesialgruppe for IKT (SIKT) www.sikt.org

0 Comments:

Post a Comment

<< Home